HUDOBNÝ ODBOR  l TANEČNÝ ODBOR l  VÝTVARNÝ ODBORHISTÓRIA  l  KOLEKTÍV   l  FOTO l   VIDEO l   ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI  l   DOKUMENTY   l  O NÁS  l  ČLÁNKY  l  HLAVNÁ STRÁNKA   KONTAKT

 

1.2.2019

Keď umenie poteší, ale aj pomôže

Vianočná hviezda nielen potešila, ale aj pomáhala

Žiaci ZUŠ v Sabinove navštívili v stredu 16. januára 2019 Oddelenie klinickej onkológie Fakultnej nemocnice v Prešove, aby odovzdali výťažok z vianočného verejného predstavenia Vianočná hviezda. Výťažok v sume 230 eur... (celý článok)

Spravodajca mesta Sabinov - február 2019


1.5.2017

Hudba spojila dve ZUŠ-ky Ak sa dobrý nápad stretne s nadšením kvalitných pedagógov a ochotou talentovaných žiakov, vznikne z toho výnimočné kultúrne podujatie. Spoločný koncert ZUŠ Sabinov a ZUŠ Giraltovc plný hudby, tanca a spevu nazvali „Hudba nás spája”. ...celý článok

Patrícia Džalaiová

18.2.2015

Žiaci predviedli impozantný koncert.

Detská spontánnosť prelínajúca sa až s profesionálnymi speváckymi výkonmi, harmónia vyžarujúca z krásnych piesní a zaplnená koncertná sála KC Na Korze boli hlavnými atribútmi Interného koncertu žiakov speváckeho odboru Základnej umeleckej školy v Sabinove. ...celý článok


10. 11. 2014

Webová stránka o zájazde do Ríma a Amalfi (12. - 22. 9. 2014)


22.10.2014

List z Vatikánu od svätého otca Františka - list aj s prekladom TU

Mons. Peter B. Wells - assessore


9.10.2014

Čakali sme veľa, no od Boha sme dostali ešte viac - denník z Talianska

Kristína Lazoríková


Žiaci, absolventi a pedgógovia ZUŠ Sabinov v Ríme a Amalfi

V dňoch 12. - 22. septembra vycestovali žiaci, pedagógovia a absolventi ZUŠ Sabinov na koncertné turné do Ríma a Amalfi. celý článok

Mgr. Katarína Heredošová


Malí speváci žnú úspechy

Významným úspechom – Cenou Primátora mesta Banská Bystrica, sa môže pochváliť Základná umelecká škola (ZUŠ) v Sabinove. Toto ocenenie získali začiatkom mája reprezentanti speváckej zložky hudobného odboru školy na „Detskom hudobnom festivale Jána Cikkera“ v Banskej Bystrici za najviac cien umiestnených v zlatom pásme. ... celý článok


Dávka radosti a nadšenia - Western Story O neposlušnej Cindy

Bol daždivý smutný deň, práca, škola, v televízii nič zaujímavé, rovnaký dennodenný kolotoč, keď tu mama vraví: "ZUŠ-ka robí nejaké predstavenie, muzikál... hm v Sabinove? Tak toto musím vidieť, povedal som si ... celý článok

Tomáš Matija

Mladí klavíristi súťažili na Stropkovskej klavírnej jari

V Základnej umeleckej škole Františka Veselého v Stropkove sa uskutočnila regionálna klavírna súťažná prehliadka pod názvom Stropkovská klavírna jar 2010. V koncertnej sále školy predviedli svoje umenie žiaci zo základných umeleckých škôl v Sabinove ... celý článok


Správa o realizácii projektu

Dňa 9. júna 2011 sa na Základnej umeleckej škole v Sabinove uskutočnila prezentácia výsledkov skúmaného projektu „Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí“, ITMS 26220220040, ktorý bol riešený na Katedre hudby a Ústave hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Hlavným cieľom prezentácie bolo sprístupniť skúmané diela slovenskej sakrálnej hudby širokej verejnosti a zároveň poukázať na ich využitie v pedagogickom procese, ktorý by bol danými dielami obohatený a prehĺbený. V rámci prezentácie odzneli niektoré diela v pracovnej verzii nahrávky pripravovaného CD nosiča.


Rukavice na klavíri

Konečne prišiel Štedrý deň a Zuzka sa už od rána tešila na to, ako si na svojom
klavíri prehrá vianočnú pesničku Tichá noc. No bol v tom jeden háčik. Zuzka mala úplne skrehnuté prsty, ...celý článok

Veronika Belišová, žiačka 2.roč. klavírneho oddelenia


Slávnostný koncert v Sabinove

Keď som obdržala pozvánku od svojho bývalého študenta Konzervatória v Košiciach Vladimíra Pirchalu - bola som prekvapená jej obsahom: Základná umelecká škola v Sabinove a Nezisková organizácia Symfónia pozývajú na Slávnostný koncert venovaný skladateľom Milanovi Novákovi, Alexandrovi Krížovi a Jozefovi Podprockému.  ...celý článok

prof. Mária Potemrová


Bez dobrého učiteľa niet dobrých žiakov

Mnohé aktivity a úspechy ZUŠ v Sabinove sú veľmi dobre známe nielen v blízkom okolí, ale aj ďaleko za hranicami sabinovského okresu. Sú výsledkom spolupráce celej základnej umeleckej školy, ale k najaktívnejším patrí jednoznačne spevácka trieda Mgr. Slávky Kovalíkovej.  ...celý článok

Patrícia Džalaiová


Jarný pozdrav z Turecka

Detský folklórny súbor Nezábudka pod vedením p. uč. B. Mičkovej a speváčky pod vedením Mgr.S.Kovalíkovej, zároveň aj tanečníčky cez veľkonočné sviatky navštívili družobné mesto Čubuk v Turecku pri príležitosti osláv Dňa detí. Spoločne si pripravili folklórne pásmo pod názvom „Svadba“. ...celý článok

Mgr. Slávka Kovalíková

     


"Na počiatku bolo..." zožalo úspech     

Vyše 150 účinkujúcich detí a učiteľov ZUŠ zaviedlo v predstavení  divákov do sveta hudby a odkrylo všetky jej krásy od prvopočiatkov až po súčasnosť. "Dievča príde zo školy, kde dostane za úlohu...celý článok   

                                     Spravodajca mesta Sabinov - marec 2011         

Dobré srdcia v Sabinove

Predvianočný čas je plný očakávania, túžob, pocitov. Čas, ktorý je taký prepotrebný, nechýbal ľuďom dobrej vôle 17. decembra na Vianočnom benefičnom koncerte ZUŠ Sabinov v Kultúrnom centre Na korze. Pohľad...celý článok

Imko Marcin s maminou a tatinom


Sú takí ako my, alebo turecké impresie.

Len čo sa v meste Čubuk, vzdialenom pár kilometrov od tureckej Ankary, ukončili oslavy sviatku Eid Mubarak na záver pôstneho mesiaca ramaddán, jeho obyvatelia mali znova dôvod tešiť sa na nadchádzajúcu veľkú udalosť.
A možno presne v čase, keď muezín z minaretu zvolával veriacich k večernej modlitbe al Ishaa, sa sabinovský autobus plný detí, ich učiteľov a zástupcov mesta vydával na ďalekú cestu. O 40 hodín neskôr
...celý článok

Patrícia Džalaiová


Témou roka ľudová a umelá pieseň

Ľudová a umelá pieseň bola témou speváckej triedy sabinovskej ZUŠ-ky v tomto školskom roku. Počas celého...celý článok