HUDOBNÝ ODBOR  l TANEČNÝ ODBOR l  VÝTVARNÝ ODBOR l HISTÓRIA  l   KOLEKTÍV   l  FOTO l  VIDEO l   ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI  l   DOKUMENTY  l  KONTAKT   l  ČLÁNKY  l  HLAVNÁ STRÁNKA  l  O NÁS

 

Riaditeľka - Mgr. Heredošová Katarína DiS.art. - flauta

Zástupcovia

- Mgr. Lormannová Adela DiS.art. - klavír

- Mgr. Kanuščák Pavol DiS.art. - husle, hudobná náuka

Hudobný odbor

Mgr. Bak Ján - zobcová flauta

PaedDr. Bejdová Dana - klavír, hudobná náuka

Mgr. Boňková Daniela DiS.art. - violončelo, gitara

Brtková Zuzana DiS.art. - priečna a zobcová flauta

Cvanciger Stanislav DiS.art. - bicie

Demeter Norbert DiS.art. - husle

Dujavová Danka DiS.art. - akordeón

Ďuraš Peter DiS.art. - zobcová flauta, klarinet, tanečný orchester

Mgr. Džačovská Svetlana - akordeón, hudobná náuka

Mgr. Franková Anna - klavír

Godla František - gitara

Mgr. Hajzušová Tatiana DiS.art. - klavír

Mgr. Kovalíková Slávka - spev, klavír

Lacková Monika DiS.art. - spev, literárno-dramatický odbor

Lipjanec Marek DiS.art. - klavír, keyboard

Mgr. art. Lipjancová Anna - klavír

Malecká Jana DiS.art. - klavír

Mgr. Majorošová Silvia DiS.art. - spev

Mičko Jozef - trúbka, zobcová flauta

Mgr. Mičková Beáta DiS.art. - husle, sláčikový orchester

Mgr. Mihalik Gabriela DiS.art. - klavír

Mgr. Ondášová Juliána - klavír, hudobná náuka, literárno-dramatický odbor

Onody Dušan - gitara

Mgr. Puškášová Gabriela - akordeón, keyboard

Mgr. Radvanská Slavka - hudobná náuka, klavír

Tanečný odbor

Morochovičová Iryna

Morochovič Miroslav

Výtvarný odbor

Mgr. Motýľová Eva

Prevádzkoví zamestnanci

Čekanová Dana - mzdová účtovníčka

Galková Janka - finančná účtovníčka

Grešová Terézia - upratovačka

Žilková Jarmila - upratovačka

Kravec Otokar - údržbár, autor a správca webu školy, administrátor facebook ZUŠ,