HUDOBNÝ ODBOR  l TANEČNÝ ODBOR l  VÝTVARNÝ ODBOR l   HISTÓRIA  l  KOLEKTÍV   l  FOTO l VIDEO  l   ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI  l   DOKUMENTY  l   KONTAKT   l ČLÁNKY  l   HLAVNÁ STRÁNKA l O NÁS

 

Školu pod slovom "hudobná", pozná takmer každý, hlavne tí starší. Mladším je známa ako "zuška". Zo začiatku sa tu učila hra na hudobné nástroje, neskôr pribudlo vyučovanie tanca, výtvarný a literárno-dramatický odbor.

Kvalita vyučovania sa odráža vo vysokej návštevnosti žiakov. K udržiavaniu záujmu prispieva tvorivý tím pedagógov, ktorý reaguje na moderné požiadavky diania v kultúre, či v umení vôbec. Vystúpenia v muzikálovom štýle sú pre diváka oveľa príťažlivejšie ako tie klasické.

Dobrý prístup pedagógov, správna motivácia, podpora vedenia školy, viedli žiakov k účasti na mnohých vystúpeniach v meste, mimo mesta, v zahraničí, k účasti na súťažiach, festivaloch, koncertoch, z ktorých žiaci doniesli nejeden diplom, nejedno kladné ocenenie ich kvality.

Nie je nič neobvyklé, ak sa v škole nájde žiak, ktorý navštevuje viac odborov. Pri rozhovore s ním, možno konštatovať, že žiaci sa v škole cítia dobre a sú ochotní tu tráviť skoro všetok svoj voľný čas.

Základné štúdium je rozšírené o vzdelávanie dospelých - nad 18 rokov.