HUDOBNÝ ODBOR  l TANEČNÝ ODBOR l  VÝTVARNÝ ODBOR l  HISTÓRIA  l   KOLEKTÍV   l  FOTO l VIDEO l   ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI  l   DOKUMENTY  l  KONTAKT   l  ČLÁNKY  l  HLAVNÁ STRÁNKA l  O NÁS

 

Hudobný odbor patrí k najstarším odborom školy. Učitelia dnes pracujú s 362 talentovanými deťmi, u ktorých rozvíjajú ich nadanie vysoko profesionálnym prístupom. Najdlhšiu tradíciu má hudobný odbor, ktorý v súčasnom období poskytuje výučbu

spevu, hry na klavíri, akordeóne, husliach, violončele, gitare, kontrabase, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, trúbke, klarinete, pozaune, saxofóne a bicích nástrojoch.

Okrem sólovej hry na jednotlivých hudobných nástrojoch majú deti možnosť pracovať aj v komornej hre, v komornom sláčikovom orchestri, v tanečnom orchestri, akordeónovom súbore alebo v ľudovej hudbe Nezábudka. Učia sa klasickej, ľudovej aj populárnej hudbe.

Po siedmich až jedenástich rokoch štúdia odtiaľ odchádza mladý človek s ukončeným základným umeleckým vzdelaním. Mnohí bývalí žiaci sa vydali na hudobnú dráhu, niektorí z nich sú uznávaní aj v zahraničí. Aj v súčasnosti niekoľkí absolventi študujú na konzervatóriách a vysokých školách s umeleckým a pedagogickým zameraním.

Ocenenia zo súťaží: Za rok 2003 - 2015


Hudobný odbor realizuje:

  • hudobno-tanečné predstavenia
  • jarné koncerty
  • výchovné koncerty pre MŠ
  • promenádne koncerty
  • vystúpenia v rámci mesta (spolurealizácia a účinkovanie na mestských oslavách  a      kultúrnych podujatiach)
  • účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach v hudobnej interpretácii


Videozáznamy zo školských koncertov :

Vystúpenie v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne - kamera Mgr. Beáta Mičková. (15. 9. 2014)

Slávnostný galaprogram k 60. výročiu založenia školy (2 hod. 37 min.)

O neposlušnej Cindy - westernový muzikál - kinosála MsKS Sabinov. (35min.)

Vianočný koncert Mareka Vrábla, žiakov, učiteľov ZUŠ Sabinov a hostí

Absolventi ZUŠ v školskom roku 2012/2013 - fotoprezentácia - Mgr. Juliána Ondášová. (9min.)

Tanečný orchester ZUŠ - Košice EHMK 2013 - Pentapolitana (23min.)

Putovanie z  rozprávky do rozprávky - speváci v ríši rozprávok. (49min.)

Svetlo adventu - Vianočný koncert 2012 - účinkujú žiaci a pedagógovia ZUŠ Sabinov, spevácky zbor Goldky, spevácky zbor Cantus Scibinium, spevácky zbor Karmel. (1hod.11min.)

Muzikál Pinocchio - klasická rozprávka plná hudby, tanca a spevu (52min.)

Barokové Vianoce (2011) - Vianočný koncert v Kostole sv. Jána Krstitela (1 hod.12 min.).

Fotoreflexie 2002 - 2011 - Fotografický prierez aktivít ZUŠ v rokoch 2002 až 2011 (7min.).

Pozvánka k štúdiu v ZUŠ Sabinov - pohľad kamerou na vyučovací proces v triedach školy (6min.).

Na počiatku bolo... krátky šot o predstavení. (4min.)

Absolventský recitál Adriány Bodnárovej

Od muzikálu k popu - spevácko-tanečné predstavenie prechádza muzikálom k popu 2007. (1 hod.21min.)


História školy zaznamenaná v kronikách :