HUDOBNÝ ODBOR  l TANEČNÝ ODBOR l  VÝTVARNÝ ODBOR l  HISTÓRIA  l   KOLEKTÍV   l  FOTO l  VIDEO l   ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI  l   DOKUMENTY  l  KONTAKT   l ČLÁNKY  l  HLAVNÁ STRÁNKA  l  O NÁS

 

Výtvarný odbor má v škole dlhoročnú tradíciu, o čom svedčí veľký záujem o štúdium žiakov vo veku od 5 do 18 rokov. Navštevuje ho vyše 100 žiakov.
Veľmi dobre vybavený výtvarný ateliér dáva možnosť, aby si žiaci rozvíjali estetické cítenie a kultúrne myslenie mnohými výtvarnými technikami ako
maľba, kresba, maľba na textil, sklo, práca s hlinou, linoryt, suchá ihla, počítačová grafika, digitálna fotografia, priestorové práce.

Môžu pri tom využívať hrnčiarsky kruh, keramickú vypaľovaciu pec, ponk na drevorezbu, počítačové grafické štúdio, grafický lis, či digitálny fotoaparát.

Činnosť výtvarného odboru

 • účasť na celosvetových, medzinárodných a celoslovenských súťažiach
 • výstavy v meste
 • happeningy
 • verejné predajné výstavy žiackych keramických výrobkov na Sabinovskom jarmoku
 • návrhy a výroba scén k hudobno-tanečným predstaveniam
Ocenenia:

Školský rok 2013/2014

X. ročník Malé grafické formy Vrútky 2014 (celoslovenská výtvarná súťaž)

 • Norbert Talarovič 6.r. - mimoriadna cena
 • Výtvarný odbor ZUŠ Sabinov - hlavná cena : Cena predsedu rodičovskej rady

2. ročník Celoslovenskej umeleckej súťaže "Maľujte a fotografujte s PRIMALEX-om"

 • Laura Štofaníková 7 r. - ocenená v kategórii: Maľba a koláž, práca s názvom: "Môj farebný rozprávkový domček" - obrázok k nahliadnutiu TU

"Vesmír očami detí 2013-2014" - okresné kolo Prešov

 • Gabriela Girašková - ocenená práca a vystavená v expozičnej časti planetária - 5. kat. "Farebná galaxia". (Práca k nahliadnutiu TU)
 • Olívia Daňková - ocenená práca a vystavená v expozičnej časti planetária - 4. kat. "Tunel do neznáma".(Práca k nahliadnutiu TU)
 • Ema Reviľáková - najlepšia ocenená práca postupujúca do celoslovenského kola - 5.kat. - "Nekonečné putovanie kométy".(Práca k nahliadnutiu TU)
 • Viktória Antolová - najlepšia ocenená práca postupujúca do celoslovenského kola - 4. kat. - "Vesmírny zelenáč". (Práca k nahliadnutiu TU)

 

Školský rok 2011/2012

"Vesmír očami detí" okresné kolo Prešov

ocenené práce - Stanislava Džačovská, Kristína Piskurová,
najlepšie ocenená práca - Dávid Nedeliak (postup do celoslovenského kola)

"Vesmír očami detí" celoslovenské kolo Hurbanovo

Dávid Nedeliak - víťazná práca v 5. kategórii

Malé grafické formy Vrútky

Cena riaditeľa Krajského školského úradu Žilina v celoslovenskej súťažnej prehliadke výtvarných prác detí a mládeže
- pre ZUŠ Sabinov, Lukáš Palenčár - diplom v I. kategórii - príprava: Mgr. V.Schwarcová, Bc. E.Motýľová
Školský rok 2010/2011

"Vesmír očami detí" okresné kolo Prešov

ocenené práce - Eva Švecová
- Alexandra Horváthová
- Barbora Kolková
- Adrián Hutník

Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže Toruň, Poľsko

ocenené práce - Rastislav Cenker
- Veronika Karaffová
- Simona Polomská

Rok 2008
- XIII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže  - ZELENÝ SVET - Banská Bystrica - cena Rádia Regina za najsilnejšie stvárnenie "života pre budúcnosť" vo   výtvarnom diele Zuzany Matisovskej

Rok 2007

- súťažná prehliadka prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ - Maľovaná ZUŠKA - diplom - Kataríne Gajdošovej, Ľubici Badžanovej, Marošovi Mikitovi

Rok 2006

- Čestné uznanie v Medzinárodnej súťaži detskej výtvarnej tvorby Martin 2006 - Bienále fantázie - Dorote Ľubockej
- zlaté pásmo v súťažnej prehliadke prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ - Maľovaná ZUŠKA - Márii Tulejovej
- diplom v súťažnej prehliadke prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ - Maľovaná ZUŠKA - Vande Smrekovej
- Mimoriadna cena Turčianskej galérie Martin Malé grafické formy, Veronike Miškovej, diplom Mariánovi Špinlerovi a diplom Jakubovi Drábovi
- Medzinárodná výtvarná súťaž - Dolný Kubín - Bohúňova paleta - strieborné pásmo - Karolíne Čekanovej, bronzové pásmo - Matúšovi Gaľovi a Martine Belišovej

Rok 2005

- strieborné pásmo v súťažnej prehliadke prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ - Maľovaná ZUŠKA - Milošovi Kužmovi

Rok 2004

- Čestné uznanie v Medzinárodnej súťaži detskej výtvarnej tvorby Martin 2004 - Bienále fantázie - Tatiane Hajzušovej

Rok 2003

-Čestné uznanie na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou Novoročenky 2003
- Zvláštne ocenenia na VII. bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou Výtvarné alternatívy, Považská Bystrica 2003
- Štvrté a piate miesto na XII. ročníku celosvetovej výtvarnej súťaže pre deti s environmentálnou témou Save the Earth, Japonsko 2003

Rok 2002

- Diplom za vystavovanú prácu na Medzinárodnej súťaži pre deti a mládež Dieťa a pes, Poľsko 2002
- Individuálne ocenenia a Hlavná cena Turčianskej galérie Martin pre celý výtvarný odbor ZUŠ na celoslovenskej súťaži Malé grafické formy, Vrútky 2002
čitateľov, aktívnych účastníkov a spolutvorcov života našej spoločnosti.