HUDOBNÝ ODBOR  l TANEČNÝ ODBOR l  VÝTVARNÝ ODBOR l HISTÓRIA  l  KOLEKTÍV   l  FOTO  l VIDEO l ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI  l   DOKUMENTY  l   O NÁS  ČLÁNKY webmail l KONTAKT  l HLAVNÁ STRÁNKA

Profil VO

Profil verejného obstarávateľa

Základná umelecká škola Sabinov, Námestie slobody 29 ,083 01 Sabinov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Základná umelecká škola

IČO: 36158127

DIČ: 2021380581

Bankové spojenie: VÚB a.s. Sabinov

Číslo účtu: 1629398655/0200

E-mail: zussabinov@zussabinov.sk

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Heredošová

riaditeľka školy

e-mail: riaditel@zussabinov.sk

Kontaktná osoba pre VO:

Mgr. Katarína Heredošová –

riaditeľka školy

e-mail: riaditel@zussabinov.sk

Verejné obstarávanie od 1. 7. 2013

• Nadlimitné zákazky
• Podlimitné zákazky
• Zákazky podľa paragrafu 9 ods. 9
• Prieskum trhu

Informácie o výsledkoch obstarávaní


Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.


P.č.
Predmet zákazky
Víťazný uchádzač
 01

Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre pedagógov a zamestnancov ZUŠ Sabinov 

LE CHEQUE DEJEUNEUR s.r.o. Bratislava

Súhrná správa o zákazkach za obdobie 1.10.2014 - 31.12.2014

Súhrná správa o zákazkach za 3.Q.2015

Súhrná správa o zákazkách za 2.Q.2016

Súhrná správa o zákazkách za 3.Q.2016

Súhrná správa o zákazkách za 4.Q.2017